ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ant-sakkoulas.gr/greek
english/ant-sakkoulas
 
  ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
 Ο ΕΚΔΟΤΗΣ LPE ΝΟΜΙΚΑ LINKS ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Το σύστημα αναζήτησης στο website μας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την απλότητα στην χρήση του και την ευκολία εντοπισμού των προϊόντων μας.

Το σύστημα αναζήτησης αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Την Γρήγορη Αναζήτηση που προσφέρει τον συντομότερο τρόπο να εντοπίσετε κάποιο βιβλίο του καταλόγου μας και την Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση, η οποία δίνει την δυνατότητα να αναζητήστε βιβλία με βάση κάποιο από τα επί μέρους στοιχεία τους. Το σύστημα αναζήτησης στο website μας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την απλότητα στην χρήση του και την ευκολία εντοπισμού των προϊόντων μας.

Το σύστημα αναζήτησης αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Την Γρήγορη Αναζήτηση που προσφέρει τον συντομότερο τρόπο να εντοπίσετε κάποιο βιβλίο του καταλόγου μας και την Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση, η οποία δίνει την δυνατότητα να αναζητήστε βιβλία με βάση κάποιο από τα επί μέρους στοιχεία τους.

Γρήγορη αναζήτηση
Στο δεξί μέρος κάθε σελίδας του website μας θα δείτε πως πάντα υπάρχει η επιλογή αναζήτηση, η οποία αποτελείται από ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια η περισσότερες λέξεις κλειδιά προς αναζήτηση.

Σ' αυτό το πλαίσιο κειμένου πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε λέξεις οι οποίες θα αποτελούνται από 3 η περισσότερους χαρακτήρες.

Οι λέξεις κλειδιά θα αναζητηθούν είτε στον τίτλο είτε στον συγγραφέα των βιβλίων και μπορούν να αποτελούν ένα τμήμα λέξης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γράψετε ολόκληρο το επίθετο ενός συγγραφέα, αλλά μόνο ένα μέρος αυτού. Μπορείτε μαζί με τις λέξεις κλειδιά να καταχωρήσετε και δύο ειδικούς όρους αναζήτησης. Αυτοί είναι οι: and και or.

Οι ειδικοί όροι αναζήτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ανάμεσα σε λέξεις κλειδιά και τις ενώνουν ανάλογα με την χρήση του καθενός.

Ο όρος and χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι οι δύο λέξεις κλειδιά πρέπει να υπάρχουν μαζί στο κάθε βιβλίο προκείμενου να θεωρηθεί σύμφωνο με τους όρους αναζήτησης. Για παράδειγμα εάν για κείμενο αναζήτησης χρησιμοποιήσετε το εξής: Αστικό and Δίκαιο, τότε στα αποτελέσματα αναζήτησης θα υπάρχουν βιβλία τα οποία θα περιέχουν τις λέξεις Αστικό και Δίκαιο, είτε στον συγγραφέα είτε στον τίτλο του βιβλίου.

Ο όρος or χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι οποιαδήποτε από δύο λέξεις κλειδιά και εάν υπάρχουν σε κάποιο βιβλίο, τότε αυτό θεωρείται σύμφωνο με τους όρους αναζήτησης. Για παράδειγμα εάν για κείμενο αναζήτησης χρησιμοποιήσετε το εξής: Αστικό or Δίκαιο, τότε στα αποτελέσματα αναζήτησης θα υπάρχουν βιβλία τα οποία θα περιέχουν είτε την λέξη Αστικό είτε την λέξη Δίκαιο, είτε στον συγγραφέα είτε στον τίτλο του βιβλίου. Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση

Στο δεξί μέρος κάθε σελίδας του website μας, και κάτω από το πεδίου κειμένου της αναζήτησης (γρήγορης) θα δείτε πως υπάρχει ένας σύνδεσμος (link) προς την Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση.

Στο δεξί μέρος κάθε σελίδας του website μας θα δείτε πως πάντα υπάρχει η επιλογή αναζήτηση, η οποία αποτελείται από ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια η περισσότερες λέξεις κλειδιά προς αναζήτηση. Σ' αυτό το πλαίσιο κειμένου πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε λέξεις οι οποίες θα αποτελούνται από 3 η περισσότερους χαρακτήρες. Οι λέξεις κλειδιά θα αναζητηθούν είτε στον τίτλο είτε στον συγγραφέα των βιβλίων και μπορούν να αποτελούν ένα τμήμα λέξης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γράψετε ολόκληρο το επίθετο ενός συγγραφέα, αλλά μόνο ένα μέρος αυτού.

Μπορείτε μαζί με τις λέξεις κλειδιά να καταχωρήσετε και δύο ειδικούς όρους αναζήτησης. Αυτοί είναι οι: and και or. Οι ειδικοί όροι αναζήτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ανάμεσα σε λέξεις κλειδιά και τις ενώνουν ανάλογα με την χρήση του καθενός.

Ο όρος and χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι οι δύο λέξεις κλειδιά πρέπει να υπάρχουν μαζί στο κάθε βιβλίο προκείμενου να θεωρηθεί σύμφωνο με τους όρους αναζήτησης. Για παράδειγμα εάν για κείμενο αναζήτησης χρησιμοποιήσετε το εξής: Αστικό and Δίκαιο, τότε στα αποτελέσματα αναζήτησης θα υπάρχουν βιβλία τα οποία θα περιέχουν τις λέξεις Αστικό και Δίκαιο, είτε στον συγγραφέα είτε στον τίτλο του βιβλίου.

Ο όρος or χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι οποιαδήποτε από δύο λέξεις κλειδιά και εάν υπάρχουν σε κάποιο βιβλίο, τότε αυτό θεωρείται σύμφωνο με τους όρους αναζήτησης. Για παράδειγμα εάν για κείμενο αναζήτησης χρησιμοποιήσετε το εξής: Αστικό or Δίκαιο, τότε στα αποτελέσματα αναζήτησης θα υπάρχουν βιβλία τα οποία θα περιέχουν είτε την λέξη Αστικό είτε την λέξη Δίκαιο, είτε στον συγγραφέα είτε στον τίτλο του βιβλίου.

Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση
Στο δεξί μέρος κάθε σελίδας του website μας, και κάτω από το πεδίου κειμένου της αναζήτησης (γρήγορης) θα δείτε πως υπάρχει ένας σύνδεσμος (link) προς την Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση.

Στο δεξί μέρος κάθε σελίδας του website μας, και κάτω από το πεδίου κειμένου της αναζήτησης (γρήγορης) θα δείτε πως υπάρχει ένας σύνδεσμος (link) προς την Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση.

Στην προηγμένη/σύνθετη αναζήτηση μπορείτε πλέον να βελτιώσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, έχοντας την δυνατότητα αναζητήσετε λέξεις κλειδιά σε συγκεκριμένα στοιχεία του βιβλίου ξεχωριστά.

Τα στοιχεία του βιβλίου με βάση τα οποία μπορείτε να κάνετε την αναζήτηση είναι τα εξής: Συγγραφέας, Τίτλος (βιβλίου), Επιστημονική Σειρά, Έτος κυκλοφορίας, Μήνας κυκλοφορίας, Γλώσσα, ISBN, Θεματική ενότητα. Θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα τουλάχιστον από τα στοιχεία του βιβλίου, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αναζήτηση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και όλα τα στοιχεία αναζήτησης προκειμένου να εντοπίσετε με ακρίβεια το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στα πεδία Συγγραφέας, Τίτλος και ISBN μπορείτε να εισάγετε λέξεις κλειδιά και να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς όρους αναζήτησης, όπως και στην γρήγορη αναζήτηση.

Στα πεδία Έτος και Μήνας (κυκλοφορίας) πρέπει να εισάγετε αριθμούς και έχουν την έννοια του από... έως... Δηλαδή εάν εισάγετε στα πεδία που ακολουθούν το πεδίο Έτος τα νούμερα 2005 και 2006 τότε θα πάρετε σαν αποτέλεσμα τα βιβλία που κυκλοφόρησαν μέσα στα έτη 2005 και 2006.


   
  
Όνομα χρήστη


Κωδικός
» Ανάκτηση κωδικού


Καντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την εγγραφή μέλους.
   
   
  
Καντε κλικ εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού σας.
   
   
  

» Προηγμένη/Σύνθετη αναζήτηση
» Βοήθεια αναζήτησης